• pic 2
  • 1111
  • 3333
  • 2222
  • 00000
  • Cage


   
     
 فیلم بستن کوپلر


دانلودتست کوپلر جوشی SWR

  دانلودتست کوپلر استاندارد

دانلودتست کوپلر انتهایی

دانلود

 
 
فیلم بستن کوپلر

  دانلود

 

نتایج تست کشش کوپلر

سایز 20/25/32

(آزمایشگاه سهند)

دانلود
 


نتایج تست کشش کوپلر

سایز 40

(آزمایشگاه دانشگاه شریف)
  دانلود
  


نتایج تست کشش کوپلر

سایز 20

( آزمایشگاه شرکت سهند)
دانلود
 
 نتایج تست کوپلر سایز 22

(آزمایشگاه سهند)


دانلود


نتایج تست کوپلر سایز 25

(آزمایشگاه سهند)


دانلود


نتایج تست کوپلر سایز 28

(آزمایشگاه سهند)


دانلود


نتایج تست کوپلر سایز 32

(آزمایشگاه سهند)


دانلود


نتایج تست کوپلر سایز 40

(آزمایشگاه دانشگاه شریف)


دانلود

نتایج تست کوپلر انتهایی سهند

(آزمایشگاه دانشگاه شریف)

دانلود نتایج تست کوپلر استاندارد  

سهند سایز 36 و 40

 (آزمایشگاه دانشگاه شریف)
دانلود

تست Cyclic کوپلر

سایز 25


دانلود


تست کوپلر پیچی

دانلود

مقاله : معایب جوش سر به سر

روش GPW


نویسنده :

مهندس حبیب نژاددانلود
الزامات مرکز تحقیقات راه ،

مسکن و شهرسازی
مربوط به

جوشکاری سر به سر میلگرد

 
(GPW)


لزوم اعمال روش(FRHS)

  flash removal by hot shearing


جهت
حصول اطمینان از کیفیت

 جوش سر به سر میلگرد

توسط انجمن JPWS زاپن
مقاله : کوپلر انتهایی

نویسنده :

مهندس بهروز حکیمدانلود
مقاله : وصله مکانیکی ،انتخابی

مناسب برای سازه های

 کوتاه مرتبه نویسنده :


مهندس زریبافیان

دانلودمقررات ملی ساختمان 
بخش

مربوط
به اتصالات مکانیکیدانلود


آیین نامه ACI 318  بخش مربوط

به اتصالات مکانیکی

Chapter 12 & 21


دانلود
آیین نامه ACI 349  بخش

مربوط  به اتصالات مکانیکی
دانلود
مقاله : مزایای اتصالات مکانیکی


نویسنده :

مهندس حبیب نژاد

دانلود

آیین نامه ACI 318  بخش

مربوط  به  کوپلر  انتهایی

دانلود
نظریه فنی
مرکز تحقیقات راه ،

مسکن و شهرسازی
مربوط به

 اتصالات مکانیکی سهند
مقاله : مقایسه کوپلر رزوه

مستقیم و کوپلر رزوه مخروطی

نویسنده :

مهندس حبیب نژاد


دانلود 

آیین نامه ACI 349 بخش

 مربوط به اتصالات مکانیکی


دانلود

مقاله : 
اتصالات مکانیکی
،

تضمین کیفیت سازه
نویسنده :

مهندس حبیب نژاد

دانلود

کاتالوگ اتصالات مکانیکی سهند
دانلود