• pic 2
  • 1111
  • 3333
  • 2222
  • 00000
  • Cage



 
   







فیلم بستن کوپلر


دانلود



تست کوپلر جوشی SWR

دانلود



تست کوپلر استاندارد

دانلود



تست کوپلر انتهایی

دانلود

 
 
فیلم بستن کوپلر

  دانلود






نتایج تست کوپلر سایز 22

(آزمایشگاه سهند)


دانلود


نتایج تست کوپلر سایز 25

(آزمایشگاه سهند)


دانلود


نتایج تست کوپلر سایز 28

(آزمایشگاه سهند)


دانلود


نتایج تست کوپلر سایز 32

(آزمایشگاه سهند)


دانلود


نتایج تست کوپلر سایز 40

(آزمایشگاه دانشگاه شریف)


دانلود







نتایج تست کوپلر پیچی سهند

(آزمایشگاه دانشگاه شریف)


دانلود



نتایج تست کوپلر انتهایی سهند

(آزمایشگاه دانشگاه شریف)

دانلود







تست Cyclic کوپلر

سایز 25


دانلود


تست کوپلر پیچی

دانلود





مقاله : معایب جوش سر به سر

روش GPW


نویسنده :

مهندس حبیب نژاد



دانلود
الزامات مرکز تحقیقات راه ،

مسکن و شهرسازی
مربوط به

جوشکاری سر به سر میلگرد

 
(GPW)


لزوم اعمال روش(FRHS)

  flash removal by hot shearing


جهت
حصول اطمینان از کیفیت

 جوش سر به سر میلگرد

توسط انجمن JPWS زاپن
مقاله : کوپلر انتهایی





نویسنده :

مهندس بهروز حکیم



دانلود
مقاله : وصله مکانیکی ،انتخابی

مناسب برای سازه های

 کوتاه مرتبه 



نویسنده :


مهندس زریبافیان

دانلود






مقررات ملی ساختمان بخش

مربوط
به اتصالات مکانیکی




آیین نامه ACI 318  بخش مربوط

به اتصالات مکانیکی

Chapter 12 & 21


دانلود
آیین نامه ACI 349  بخش

مربوط  به اتصالات مکانیکی




دانلود
مقاله : مزایای اتصالات مکانیکی


نویسنده :

مهندس حبیب نژاد

دانلود

آیین نامه ACI 318  بخش

مربوط  به  کوپلر  انتهایی





دانلود








نظریه فنی
مرکز تحقیقات راه ،

مسکن و شهرسازی
مربوط به

 اتصالات مکانیکی سهند




مقاله : مقایسه کوپلر رزوه

مستقیم و کوپلر رزوه مخروطی





نویسنده :

مهندس حبیب نژاد






دانلود 

مقاله : 
اتصالات مکانیکی
،

تضمین کیفیت سازه




نویسنده :

مهندس حبیب نژاد









دانلود

کاتالوگ اتصالات مکانیکی سهند




دانلود